ועדה של הכנסת ה-8

ועדת משנה לענין תאונות דרכים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים