ועדה של הכנסת ה-8

ועדת משנה לענין המושב שתולה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים