ועדה של הכנסת ה-8

ועדת משנה לענין ענבי מאכל, יין ופירות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים