ועדה של הכנסת ה-8

ועדת משנה בענין מתן שירותים לקויים לצרכנים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים