ועדה של הכנסת ה-8

ועדת משנה למצב התחבורה בגוש דן

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים