ועדה של הכנסת ה-8

ועדת משנה לענין מניעת השמדת עודפי הירקות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים