ועדה של הכנסת ה-8

ועדת משנה לעניין רשות שדות התעופה

קוד המקור של הנתונים