ועדה של הכנסת ה-8

ועדת משנה לעניין חוק רשות שדות התעופה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים