ועדה של הכנסת ה-8

ועדת משנה לעניני חברת החשמל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים