ועדה של הכנסת ה-8

ועדת משנה להקמת החברה לאספקת תרופות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים