ועדה של הכנסת ה-7

ועדת משנה להסדר פרעון התשלומים הדחויים למפעלי התיירות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים