ועדה של הכנסת ה-8

ועדת משנה לעדיפות ומדיניות בפעילות תרבותית

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים