ועדה של הכנסת ה-8

ועדת משנה להמלצות על שיפור החינוך היהודי בגולה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים