ועדה של הכנסת ה-8

ועדת משנה לעניני המחשב של משרד החינוך והתרבות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים