ועדה של הכנסת ה-8

ועדת משנה ב' לנוסח חדש ומשולב

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים