ועדה של הכנסת ה-8

ועדת משנה של הוועדה לעניני בקורת המדינה

קוד המקור של הנתונים