ועדה של הכנסת ה-8

ועדת משנה משותפת לעתונות בצה"ל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים