ועדה של הכנסת ה-8

ועדה משותפת לענין גנבות משטחים חקלאיים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים