ועדה של הכנסת ה-8

ועדת משנה משותפת לקיצוצים וקימוצים בתקציב הכנסת

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים