ועדה של הכנסת ה-8

ועדה משותפת לענייני רכב לנכים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים