ועדה של הכנסת ה-8

ועדה משותפת לחוק מגן דוד אדום

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים