ועדה של הכנסת ה-8

ועדה משותפת לענין תיקון מס' 18 בחוק הביטוח הלאומי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים