ועדה של הכנסת ה-8

ועדה משותפת בעניין ההחלטה האנטי ישראלית של אונסקו

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים