ועדה של הכנסת ה-8

ועדה משותפת בעניין ההחלטה האנטי ישראלית של אונסקו

קוד המקור של הנתונים