ועדה של הכנסת ה-8

ועדה משותפת לענין חוק לתיקון דיני העונשין (הפסקת הריון)

קוד המקור של הנתונים