ועדה של הכנסת ה-8

ועדה משותפת לעניני הג"א

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים