ועדה של הכנסת ה-8

ועדה משותפת לתוכנית החומש לשיכון

קוד המקור של הנתונים