ועדה של הכנסת ה-8

ועדה משותפת להקמת עיר חדשה על אדמות המדינה מערבית לראשון לציון

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים