ועדה של הכנסת ה-8

ועדה משותפת של ועדת חינוך ותרבות וועדת השירותים הציבוריים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים