ועדה של הכנסת ה-8

ועדת משנה לענין התפשטות נגע עישון חשיש ושימוש בסמים בקרב תלמידי בתי-ספר על-יסודיים

קוד המקור של הנתונים