ועדה של הכנסת ה-8

ועדת משנה משותפת בנושא "הג"א בשעת חירום"

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים