ועדה של הכנסת ה-8

ועדה משותפת לחוק להסדר ההימורים בספורט

קוד המקור של הנתונים