ועדה של הכנסת ה-8

ועדה משותפת לחוק להסדר ההימורים בספורט

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים