ועדה של הכנסת ה-8

ועדה משותפת לענין רשות השידור

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים