ועדה של הכנסת ה-8

ועדה משותפת בענין יחסי יהודים ודרוזים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים