ועדה של הכנסת ה-8

ועדה משותפת לטיפול בנושא "חוק מקווה ישראל"

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים