ועדה של הכנסת ה-8

ועדת מיוחדת לבדיקת תביעות ארגון הנכים בישראל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים