ועדה של הכנסת ה-8

ועדת משנה לתיקונים בחוק מבקר המדינה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים