ועדה של הכנסת ה-8

ועדה משותפת בענין תעריפי ביטוח הרכב

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים