ועדה של הכנסת ה-8

ועדה משותפת בענין תעריפי ביטוח הרכב

קוד המקור של הנתונים