ועדה של הכנסת ה-7

ועדת משנה לענין תקציב משרדי הממשלה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים