ועדה של הכנסת ה-7

ועדת משנה לאספקת ציוד אישי בצה"ל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים