ועדה של הכנסת ה-7

ועדת משנה משותפת לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 18) ולחוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 12)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים