ועדה של הכנסת ה-7

ועדת משנה משותפת בעניין "מדיניות קביעת סוגי נכות"

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים