ועדה של הכנסת ה-7

ועדת משנה משותפת בעניין "מדיניות קביעת סוגי נכות"

קוד המקור של הנתונים