ועדה של הכנסת ה-7

ועדת משנה לעתונות בצה"ל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים