ועדה של הכנסת ה-7

ועדה משותפת קיצוץ בשעות הלימודים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים