ועדה של הכנסת ה-7

ועדת משנה לעניין גימלאות ומשכורת לשרים, שופטים וכו'

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים