ועדה של הכנסת ה-7

ועדת משנה לבדיקת שאלת מס קנייה על הרכב

קוד המקור של הנתונים