ועדה של הכנסת ה-7

ועדת משנה לבדיקת ענין תיאום פגרת הקיץ עם פגרת בתי-ספר

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים