ועדה של הכנסת ה-7

ועדת משנה לבירור התקרית עם ח"כ דוד לוי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים