ועדה של הכנסת ה-7

ועדת משנה לניסוח הסופי של ההצעה לתיקון התקנון פרק הצעות לסדר היום

קוד המקור של הנתונים