ועדה של הכנסת ה-7

ועדת משנה לחלוקת הצעות לסדר היום והצעות חוק של חברי הכנסת בין הסיעות למושב השני של הכנסת השביעית

קוד המקור של הנתונים