ועדה של הכנסת ה-7

ועדה מיוחדת לחוק מבקר המדינה (אומבודסמן)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים