ועדה של הכנסת ה-7

ועדת משנה לנושא הפער הכלכלי והחברתי בין השכבות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים