ועדה של הכנסת ה-7

ועדת משנה לנושא הפער הכלכלי והחברתי בין השכבות

קוד המקור של הנתונים